You are viewing documentation for Kubernetes version: v1.26

Kubernetes v1.26 документація більше не підтримується. Версія, яку ви зараз переглядаєте, є статичною. Для перегляду актуальної документації дивіться остання версія.

Ознайомлення з Pod'ами і вузлами (nodes)

Цілі

 • Дізнатися, що таке Pod'и Kubernetes.
 • Дізнатися, що таке вузли Kubernetes.
 • Діагностика розгорнутих застосунків.

Pod'и Kubernetes

Коли ви створили Deployment у модулі 2, Kubernetes створив Pod, щоб розмістити ваш застосунок. Pod - це абстракція в Kubernetes, що являє собою групу з одного або декількох контейнерів застосунку (як Docker або rkt) і ресурси, спільні для цих контейнерів. До цих ресурсів належать:

 • Спільні сховища даних, або Volumes
 • Мережа, адже кожен Pod у кластері має унікальну IP-адресу
 • Інформація з запуску кожного контейнера, така як версія образу контейнера або використання певних портів

Pod моделює специфічний для даного застосунку "логічний хост" і може містити різні, але доволі щільно зв'язані контейнери. Наприклад, в одному Pod'і може бути контейнер з вашим Node.js застосунком та інший контейнер, що передає дані для публікації Node.js вебсерверу. Контейнери в межах Pod'а мають спільну IP-адресу і порти, завжди є сполученими, плануються для запуску разом і запускаються у спільному контексті на одному вузлі.

Pod є неподільною одиницею платформи Kubernetes. Коли ви створюєте Deployment у Kubernetes, цей Deployment створює Pod'и вже з контейнерами всередині, на відміну від створення контейнерів окремо. Кожен Pod прив'язаний до вузла, до якого його було розподілено, і лишається на ньому до припинення роботи (згідно з політикою перезапуску) або видалення. У разі відмови вузла ідентичні Pod'и розподіляються по інших доступних вузлах кластера.

Зміст:

 • Pod'и
 • Вузли
 • Основні команди kubectl

Pod - це група з одного або декількох контейнерів (таких як Docker або rkt), що має спільне сховище даних (volumes), унікальну IP-адресу і містить інформацію як їх запустити.


Узагальнена схема Pod'ів


Вузли

Pod завжди запускається на вузлі. Вузол - це робоча машина в Kubernetes, віртуальна або фізична, в залежності від кластера. Функціонування кожного вузла контролюється master'ом. Вузол може мати декілька Pod'ів. Kubernetes master автоматично розподіляє Pod'и по вузлах кластера з урахуванням ресурсів, наявних на кожному вузлі.

На кожному вузлі Kubernetes запущені як мінімум:

 • kubelet - процес, що забезпечує обмін даними між Kubernetes master і робочим вузлом; kubelet контролює Pod'и і контейнери, запущені на машині.
 • оточення для контейнерів (таке як Docker, rkt), що забезпечує завантаження образу контейнера з реєстру, розпакування контейнера і запуск застосунку.

Контейнери повинні бути разом в одному Pod'і, лише якщо вони щільно зв'язані і мають спільні ресурси, такі як диск.


Узагальнена схема вузлів


Діагностика за допомогою kubectl

У модулі 2 ви вже використовували інтерфейс командного рядка kubectl. У модулі 3 ви продовжуватимете користуватися ним для отримання інформації про застосунки та оточення, в яких вони розгорнуті. Нижченаведені команди kubectl допоможуть вам виконати наступні поширені дії:

 • kubectl get - відобразити список ресурсів
 • kubectl describe - показати детальну інформацію про ресурс
 • kubectl logs - вивести логи контейнера, розміщеного в Pod'і
 • kubectl exec - виконати команду в контейнері, розміщеному в Pod'і

За допомогою цих команд ви можете подивитись, коли і в якому оточенні був розгорнутий застосунок, перевірити його поточний статус і конфігурацію.

А зараз, коли ми дізналися більше про складові нашого кластера і командний рядок, давайте детальніше розглянемо наш застосунок.

Вузол - це робоча машина в Kubernetes, віртуальна або фізична, в залежності від кластера. На одному вузлі можуть бути запущені декілька Pod'ів.


Змінено April 14, 2020 at 3:31 PM PST: "Introduction tutorial" internal linking (ec4588070b)