You are viewing documentation for Kubernetes version: v1.26

Kubernetes v1.26 документація більше не підтримується. Версія, яку ви зараз переглядаєте, є статичною. Для перегляду актуальної документації дивіться остання версія.

Рекомендації з перекладу українською мовою

Дорогі друзі! Раді вітати вас у спільноті українських контриб'юторів проекту Kubernetes. Ця сторінка створена з метою полегшити вашу роботу при перекладі документації. Вона містить правила, якими ми керувалися під час перекладу, і базовий словник, який ми почали укладати. Перелічені у ньому терміни ви знайдете в українській версії документації Kubernetes. Будемо дуже вдячні, якщо ви допоможете нам доповнити цей словник і розширити правила перекладу.

Сподіваємось, наші рекомендації стануть вам у пригоді.

Правила перекладу

  • Скопіюйте оригінал і додайте його перед перекладом у якості коментаря. Це потрібно для спрощення відслідковування змін і процесу ревью. Приклади: для Markdown, для YAML.

  • У випадку, якщо у перекладі термін набуває неоднозначності і розуміння тексту ускладнюється, надайте у дужках англійський варіант, наприклад: кінцеві точки (endpoints). Якщо при перекладі термін втрачає своє значення, краще не перекладати його, наприклад: характеристики affinity.

  • Назви об'єктів Kubernetes залишаємо без перекладу і пишемо з великої літери: Service, Pod, Deployment, Volume, Namespace, за винятком терміна node (вузол). Назви об'єктів Kubernetes вважаємо за іменники ч.р. і відмінюємо за допомогою апострофа: Pod'ів, Deployment'ами. Для слів, що закінчуються на приголосний, у родовому відмінку однини використовуємо закінчення -а: Pod'а, Deployment'а. Слова, що закінчуються на голосний, не відмінюємо: доступ до Service, за допомогою Namespace. У множині використовуємо англійську форму: користуватися Services, спільні Volumes.

  • Частовживані і усталені за межами Kubernetes слова перекладаємо українською і пишемо з малої літери (label -> мітка). У випадку, якщо термін для означення об'єкта Kubernetes вживається у своєму загальному значенні поза контекстом Kubernetes (service як службова програма, deployment як розгортання), перекладаємо його і пишемо з малої літери, наприклад: service discovery -> виявлення сервісу, continuous deployment -> безперервне розгортання.

  • Складені слова вважаємо за власні назви і не перекладаємо (LabelSelector, kube-apiserver).

  • Для перевірки закінчень слів у родовому відмінку однини (-а/-я, -у/-ю) використовуйте онлайн словник. Якщо слова немає у словнику, визначте його відміну і далі відмінюйте за правилами. Докладніше дивіться тут.

Словник

English Українська
addon розширення
application застосунок
backend бекенд
build збирання (результат)
build збирати (процес)
cache кеш
CLI інтерфейс командного рядка
cloud хмара; хмарний провайдер
containerized контейнеризований
continuous deployment безперервне розгортання
continuous development безперервна розробка
continuous integration безперервна інтеграція
contribute робити внесок (до проекту), допомагати (проекту)
contributor контриб'ютор, учасник проекту
control plane площина управління
controller контролер
CPU ЦП
dashboard дашборд
data plane площина даних
default (by) за умовчанням
default settings типові налаштування
Deployment Deployment
deprecated застарілий
desired state бажаний стан
downtime недоступність, простій
ecosystem сімейство проектів (екосистема)
endpoint кінцева точка
expose (a service) відкрити доступ (до сервісу)
fail відмовити
feature компонент
framework фреймворк
frontend фронтенд
image образ
Ingress Ingress
instance інстанс
issue запит
kube-proxy kube-proxy
kubelet kubelet
Kubernetes features функціональні можливості Kubernetes
label мітка
lifecycle життєвий цикл
logging логування
maintenance обслуговування
map спроектувати, зіставити, встановити відповідність
master master
monitor моніторити
monitoring моніторинг
Namespace Namespace
network policy мережева політика
node вузол
orchestrate оркеструвати
output вивід
patch патч
Pod Pod
production прод
pull request pull request
release реліз
replica репліка
rollback відкатування
rolling update послідовне оновлення
rollout (new updates) викатка (оновлень)
run запускати
scale масштабувати
schedule розподіляти (Pod'и по вузлах)
Scheduler Scheduler
Secret Secret
Selector Селектор
self-healing самозцілення
self-restoring самовідновлення
Service Service (як об'єкт Kubernetes)
service сервіс (як службова програма)
service discovery виявлення сервісу
source code вихідний код
stateful app застосунок зі станом
stateless app застосунок без стану
task завдання
terminated зупинений
traffic трафік
VM (virtual machine) ВМ (віртуальна машина)
Volume Volume
workload робоче навантаження
YAML YAML
Змінено June 01, 2020 at 9:19 AM PST: add uk pages (8d8d0d59df)