Quy tắc ứng xử cộng đồng Kubernetes

Kubernetes tuân theo quy tắc ứng xử CNCF. Văn bản của CNCF CoC được sao chép dưới đây, kể từ commit 214585e. Nếu bạn nhận thấy rằng điều này đã lỗi thời, xin vui lòng gửi một vấn đề.

Nếu bạn nhận thấy vi phạm Quy tắc ứng xử tại một sự kiện hoặc cuộc họp, trong Slack, hoặc trong một cơ chế giao tiếp khác, hãy liên lạc với Ủy ban Quy tắc ứng xử Kubernetes. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại conduct@kubernetes.io. Sự ẩn danh của bạn sẽ được bảo vệ.

Quy tắc ứng xử cộng đồng CNCF v1.0

Quy tắc ứng xử người đóng góp

Là người đóng góp và duy trì dự án này, và vì lợi ích thúc đẩy một cộng đồng mở, chúng tôi cam kết tôn trọng tất cả những người đóng góp thông qua việc báo cáo các vấn đề, các tính năng yêu cầu, cập nhật tài liệu, gửi PRs hay patches, và các hoạt động khác.

Chúng tôi cam kết tham gia dự án này là một trải nghiệm tốt cho mọi người, bất kể mức độ kinh nghiệm, giới tính, khuynh hướng tình dục, khuyết tật, ngoại hình cá nhân, chủng tộc, dân tộc, tuổi tác, tôn giáo, hoặc quốc tịch.

Ví dụ về hành vi không được chấp nhận của người tham gia bao gồm:

  • Việc sử dụng ngôn ngữ hoặc hình ảnh tình dục
  • Tấn công cá nhân
  • Trêu đùa hoặc bình luận lăng mạ, xúc phạm
  • Quấy rối công khai hoặc riêng tư
  • Xuất bản thông tin cá nhân của người khác, chẳng hạn như địa chỉ vật lý hoặc điện tử, mà không có sự cho phép rõ ràng
  • Hành vi phi đạo đức hoặc không chuyên nghiệp khác.

Người duy trì dự án có quyền và trách nhiệm xóa, chỉnh sửa hoặc từ chối comments, commits, code, chỉnh sửa wiki, issues và các đóng góp khác không phù hợp với Quy tắc ứng xử này. Bằng cách áp dụng Quy tắc ứng xử này, những người duy trì dự án cam kết áp dụng một cách công bằng và nhất quán các nguyên tắc này cho mọi khía cạnh của việc quản lý dự án này. Những người duy trì dự án không tuân theo hoặc thực thi Quy tắc ứng xử có thể bị xóa vĩnh viễn khỏi nhóm dự án.

Quy tắc ứng xử này áp dụng cả trong không gian dự án và trong không gian công cộng khi một cá nhân đại diện cho dự án hoặc cộng đồng của dự án.

Các trường hợp lạm dụng, quấy rối hoặc hành vi không thể chấp nhận được trong Kubernetes có thể được báo cáo bằng cách liên hệ với Ủy ban Quy tắc ứng xử Kubernetes thông qua conduct@kubernetes.io. Đối với các dự án khác, vui lòng liên hệ với người bảo trì dự án CNCF hoặc hòa giải viên của chúng tôi, Mishi Choudhary mishi@linux.com.

Quy tắc ứng xử này được điều chỉnh từ Giao ước cộng tác viên (https://contributor-covenant.org), phiên bản 1.2.0, có sẵn tại https://contributor-covenant.org/version/1/2/0/

Quy tắc ứng xử sự kiện CNCF

Các sự kiện CNCF được điều hành bởi Linux Foundation [Quy tắc ứng xử] (https://events.linuxfoundation.org/code-of-conduct/) có sẵn trên trang sự kiện. Điều này được thiết kế để tương thích với chính sách trên và cũng bao gồm nhiều chi tiết hơn về cách ứng phó với các sự cố.